Axborot
texnologiyalari

Biologiya va qishloq xo'jaligi maxsulotlari

Boshlang'ich ta'lim
metodikasi

Jismoniy tarbiya va
sport

Maktabgacha
ta'lim

Moliya va
bank ishi

Pedagogika va psixologiya

Raqamli
iqtisodiyot

Rus tili va
adabiyoti

Umumiy fizika va
qurilish muhandisligi

Umumiy kimyo va kimyoviy texnologiyalar

Xorijiy til va adabiyoti
Quyi kurslar

Xorijiy til va adabiyoti
Yuqori kurslar

O'zbek tili va
adabiyoti

Язык