Qarshiyev Nurali — Alkenlar

Yulliyev Dilshodjon —  Polivinil atsetatdan polivinil spirt ishlab chiqarish

Yulliyev Dilshodjon — Sanoatda polimerlarni olinishi va ishlatilishi

Raximov Alisher — Kimyo o`qitish metodikasi fanining vazifasi

Язык