Pardayeva Kibriyo — Kinematika asoslari. To’g’ri chiziqli harakat. Tezlik va tezlanish.

Язык