Yo’ldoshev Tojiddin — Psixologiyaning predmeti

Donayeva Nozimaxon — Temperament

Donayeva Nozimaxon — Hissiyot

Donayeva Nozimaxon — Idrok

Saidova Parvina — Art pedagogikaning bolani rivojlanishdagi o’rni

Saidova Parvina — Bo’lajak o’qituvchlarda shaxslararo munosabat ma’daniyatini shakllantirish

Saidova Parvina — Ta’lim jarayonida o’quvchilarda kognitivlikni shakllantirish

Qulmamatova Fazilat — Muloqot

Qulmamatova Fazilat — Psixologiya fanining predmeti, rivojlanish tarixi, sohalari va tadqiqot metodlari

Maxmudov Shokir — Ta’lim psixologiyasi. O’quv faoliyati

Maxmudov Shokir — Yosh davrlar fanining tadqiqot metodlari

Dusyorova Laylo — Pedagogik nizo va uni bartaraf etish yoʻllari

Dusyorova Laylo —  Pedagogik texnika

Язык