Hamroyeva Marg’uba — Irsiy kasalliklar

Hamroyeva Marg’uba — Analizatorlarning tuzilishi, funksiyasi va yosh xususiyatlari

Boboxonov Muzaffar — Genetik kod va oqsil biosintezi.

Язык