08.07.2024 sanada bo'lib o'tgan ijodiy(kasbiy) imtihon natijalari

Jismoniy madaniyat yo’nalishi 1-guruh

Jismoniy madaniyat yo’nalishi 2-guruh

Jismoniy madaniyat yo’nalishi 3-guruh

Jismoniy madaniyat yo’nalishi 4-guruh

Jismoniy madaniyat yo’nalishi 5-guruh

Jismoniy madaniyat yo’nalishi Nogironligi mavjud abituriyentlar

Musiqa ta’lim yo’nalishi

09.07.2024 sanada bo'lib o'tgan ijodiy(kasbiy) imtihon natijalari
10.07.2024 sanada bo'ib o'tgan ijodiy(kasbiy) imtihonlar
Язык