Karimova Dilbar — Nutq uslublari

Karimova Dilbar — Alla

Karimova Dilbar — Ravish so’z turkumi sifatida

Karimova Dilbar — Olmosh

Samadov Humoyiddin — Ot so’z turkumi sifatida

Samadov Humoyiddin — Gapning bosh bo’lagi. Ega

Язык