Denov tadbirkorlik va pedagogika institutida zullisonayn shoir bilan ijodiy uchrashuv bo’lib o’tdi