Ma’naviyat sektori faoliyatini takomillashtirish uchun qilinayotgan ishlar