Tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti talabalari “Vatanparvarlar bog‘i”da bo’lishdi