Бош муҳаррир:                                           Рахимов Ғанишер Худойқулович

Бош муҳаррир ўринбосари:                             Эшкараев Улуғбек Чориевич

Масъул муҳаррир :                                           Жураев Боходир Турдалиевич

Масъул котиб:                                               Аманқулов Шавкат Қудратович

Мусаҳҳиҳ:                                  Шамсиддинов Шарофиддин Хайритдинович

 

 

 

ТАҲРИР КЕНГАШИ:

Холмуродов Рустам Иброгимович, Тошқулов Абдуқодир Ҳамидович, Шоимкулов Баходир Аллабердиевич, Шарипов Конгратбой Авазимбетович, Тухтасинов Илхом Мадаминович Гулчеҳра Рихсиева, Шавкат Шарипов, Шуҳрат Сирожиддинов, Хушвақтов Ҳаким Абдулҳақович,

 

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

Рахимов Ғанишер Худойқулович (филология фанлари), Эшкараев Улуғбек Чориевич (техника фанлари), Азизов Тўхтамиш Аъзамович (сиёсий фанлар), Жўраев Нарзулла Қосимович (сиёсий фанлар), Турсунов Cайфулла Нарзуллаевич (тарих фанлари), Очилди Хотамов (иқтисод фанлари), Жўраев Боходир Бозорович (физика-математика фанлари) Наимов Музаффар Ўринович (мусиқа фанлари), Иралиев Боймирза Холмирзаевич (кимё технологиялар фанлари), Орипов Турдиқул Сафарович (математика фанлари), Махмудов Шокир Камолович (педагогика фанлари), Ашуров Назар Рахматуллаевич (педагогика фанлари), Мухаммадиева Олия Нарзуллаевна (фалсафа фанлари), Собирова Мавжуда Рўзиевна (педагогика фанлари), Аманқулов Шавкат Қудратович, Ғоипова Маҳлиё Абдуллаевна.

 

Ўзбекистон Республикаси

Президенти Администрацияси

ҳузуридаги Ахборот ва оммавий

коммуникациялар агентлиги

директори А. А. Ходжаевга

Денов тадбиркорлик ва педагогика институти

ректори Ғ.Х.Рахимов томонидан

 

Ариза

 

«Оммавий ахборот воситалари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 17 апрелдаги “Сурхондарё вилоятида юқори малакали кадрлар тайёрлаш тизимини кенгайтириш ва янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4681-сон қарорида Денов тадбиркорлик ва педагогика институтини ташкил этиш, илмий салоҳиятни ошириш ва илмий журналлар ташкил этиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикасида оммавий ахборот воситаларини давлат рўйхатидан ўтказиш тартибини янада такомиллаштириш тўғрисида» 2006 йил 11 октябрдаги 214-сон қарорига мувофиқ Институтнинг «ТАДБИРКОРЛИК ВА ПЕДАГОГИКА» илмий-методик журналини электрон журнал шаклида оммавий ахборот воситаси (кейинги ўринларда ОАВ деб аталади) сифатида рўйхатдан ўтказишингизни сўрайман.

Муассис (муассислар): Денов тадбиркорлик ва педагогика институти

ОАВ номи ва тури: “ ТАДБИРКОРЛИК ВА ПЕДАГОГИКА” илмий-методик журнали

ОАВ тили: ўзбек, рус, инглиз тиллари

Мақсади ва вазифалари: Журналда тадбиркорлик, иқтисодиёт, бизнес бошқаруви, банк иши, математика, информатика, физика, кимё, биология, мактабгача таълим, педагогика, психология, тарих, адабиётшунослик, тилшунослик, таржимашунослик, журналистика, аслиятдан таржима рукнлари бўйича республикамиздаги етакчи олимлар, хорижий мутахассислар ҳамда ушбу йўналишларда илмий-тадқиқот ишларини олиб бораётган докторант, мустақил изланувчи магистрант ва талабаларнинг мақолаларини чоп этилади ва янгиликларни илмий жамоатчиликка етказилади. Гуманитар ва аниқ фанлар соҳани оммалаштириш, олимларнинг илмий изланиш ва тадқиқот натижаларини эълон қилиш учун ўзига хос майдон тақдим этади.

Ихтисослашуви: Ижтимоий, гуманитар, иқтисод ва ҳуқуқ, ишлаб чиқариш-техника, хизматлар соҳалар бўйича фалсафа PhD ва фан доктори DSs илмий даражасига талабгорларнинг диссертация ишлари илмий натижалари юзасидан илмий мақолалар эълон қилиниши зарур бўлган нашрлар рўйхатига киритилади.

Бош муҳаррирфилология фанлари доктори Рахимов Ғанишер Худойқулович (99-487-87-00) rektor@dtpi.uz

Бош муҳаррир ўринбосаритехника фанлари номзоди., доцент Эшкараев Улуғбек Чориевич  (99-377-70-37) ucheshkaroyev@gmail.com

Масъул муҳаррир – Журеав Боходир Турдалиевич (99-883-73-92) b.jurayev@dtpi.uz

190507,  Сурхондарё вил., Денов ш., Ш.Рашидов кўча., 360 уй, тел.: 76-41-39-024

Тарқатиш ҳудуди: республика миқёсида

Даврийлиги: бир йилда тўрт маротаба

Молиялаштириш манбаи: Институт бюджетдан ташқари маблағлари ва обунадан тушган маблағлар ҳисобидан.

Таҳририят жойлашган жой (почта манзили): Сурхондарё вилояти, Денов шахар, Ш.Рашидов кўчаси, 360 уй.

Таҳририят тўғрисидаги бошқа маълумотлар: Сурхондарё вилояти, Денов шахар, Ш.Рашидов кўчаси, 360 уй.

Индекс: 190507.

 тел.: 76-41-39-024

Факс:76-41-39-027

Ҳажми: Бичими: 70×1001/16.Офсет босма. Times New Roman гарнитураси. Бети 120-130, 10,5 босма табоқ. Адади: 200 нусха

 

 

Денов тадбиркорлик ва педагогика

институти ректори                                                                                Ғ.Х.Рахимов