“Raqamli iqtisodiyot” kafedrasi

“RAQAMLI IQTISODIYOT” KAFEDRASI MUDIRI

i.f.n dots TURABAYEVA KIMYO URAZBEKOVNA

Qabul vaqti: 8:00 dan – 16:00 gacha

Telefon raqami: +998 91 517 13 71

E-pochta: k.turabayeva@dtpi.uz